بازیگر نقش اشرف پهلوی: در معمای شاه با 3 گریم متفاوت بازی کرده‌ام