پنجشنبه, 10 فروردين 1396 - الخميس 03 رجب 1438 - Thursday 30th March 2017

حلب را هم پس گرفتیم به زودی سربازان روح الله قدس را پس میگیرد از شیاطین زمان

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
مطلب: 
حلب را هم پس گرفتیم به زودی سربازان روح الله قدس را پس میگیرد از شیاطین زمان
تصویر: 
مطلب: 

خرمشهر را پس گرفتیم فلوجه و حلب را هم پس گرفتیم به زودی سربازان حضرت روح الله قدس را پس میگیرد از شیاطین زمان

افسران - خرمشهر را پس گرفتیم فلوجه و حلب را هم پس گرفتیم به زودی سپاه روح الله قدس را پس میگیرد از شیاطین زمان

SMS : 100006896436

Email : info@shakheyetoba.ir

طراحی قالب : توسط گروه نرم افزاری صددروازه