دوشنبه, 7 فروردين 1396 - الاثنين 29 جمادى الثانية 1438 - Monday 27th March 2017

زن مجاهد مسلمان ایرانی ،معلم ثانی برای زنان جهان

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
مقاله/
زن مجاهد مسلمان ایرانی ،معلم ثانی برای زنان جهان
ظهور انقلاب اسلامی واندیشه های اصلاحی امام راحل(ره)هویتی تازه به زنان بخشید و حوزه زنان را با تحولات عظیمی روبرو ساخت بطورئیکه امروزه اراده ،تلاش،مقاومت،بویژه بیداری زنان مسلمان ایرانی الگویی ثانی برای زنان مسلمان جهان گردیده است.

به گزارش شاخه طوبی، مقام معظم رهبری در پیامی که به کنگره هفت هزار زن شهید کشور در بهمن ماه سال 91 صادر کردند، از زن ایرانی به عنوان «زن مسلمان ایرانی، الگوی سوم زن، نه شرقی نه غربی» یاد کردند و فرمودند «زن مجاهد مسلمان ایرانی، معلم ثانی برای زنان جهان» است، در این راستا سازمان بسیج جامعه زنان کشور مسابقه مقاله نویسی " لشگری از فرشتگان"  را برگزار نمود تا با تبیین منویات رهبری، به مقام و جایگاه زن در اسلام و انقلاب بپردازد . مقاله پیش رو در این مسابقه حائز رتبه اول شده است .

چکیده

درعصرارتباطات وفناوریهای نوین بسیاری از برنا مه ریزان و سیاستمداران دریافته اند برای دستیابی  به توسعه پایدار ،تعالی و سعادت و پیشرفت جوامع  دولتمردان ناگزیر از حل مشکلات و معضلات مربوط به حوزه زنان بعنوان عاملانی تاثیر گذار وسرنوشت سازهستند از اینرو با ارائه الگوهای نوین وراهکارهای عملی برآنندضمن بهره مندی کامل از این نیروی عظیم انسانی آنان را با اهداف ومنافع خود همراه و همگام سازند در این میان تبیین،بررسی سطوح مشارکت، علل ،نحوه و چگونگی اقدامات وحرکتهای عظیم سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و...الگو برداری از ز ن مسلمان ایرانی بعنوان الگوی ثانی برای زنان جهان بویژه دیگر زنان مسلمان حائز اهمیت می باشد چرا که  زن مجاهد مسلمان ایرانی با خودآگاهی و بهره مندی از تمامی استعداها،ظرفیتهاوتوانائیهای خود ضمن التزام به آموزه های دینی وفضایل اخلاقی ، تاسی از الگوهای برتر اسلامی و تکیه بر  هویت الهی-انسانی و برخورداری ازمواهب الهی موجب حرکتهای عظیم انسانی و تحقق آرمانهای مقدس امام راحل(ره)واهداف  کلان شریعت  ونظام مقدس ج .ا.ا. گردیده است زنان مجاهد مسلمان ایرانی با حضور فعال ،مستمر ودرخشان خود در عرصه های مختلف حماسه ها آفریدند وحتی در بسیاری از موارد پیشرو بوده وگوی سبقت را از مردان ربوده اند

بخش اول :

مقدمه

زنان  بعنوان نیمی نیروی  عظیم انسانی ، هدایتگرانی فعال در اعتلاء وارتقاء جوامع می باشند بعلاوه بدلیل نقش تربیتی و الگویی خاص زن در خانواده و نیز نقش محرک و تاثیر گذاردر تحولات اجتماعی –سیاسی  مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان ،برنامه ریزان وسیاستمداران می باشند  .مقاله حاضرکه با عنوان "زن مجاهد ومسلمان ایرانی ،معلم ثانی برای  زنان جهان" با هدف تبیین و بررسی نقشهای  الگویی زن مجاهد مسلمان ایرانی در عرصه های مختلف به رشته تحریر درآمده است برآن است تا ضمن عمل به تکلیف گوشه ای از اقدامات مهم وحرکتهای عظیم  زن مجاهد مسلمان ایرانی را از جنبه های مختلف سیاسی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،و... به تصویر کشیده و موجب آگاهی و بهره مندی هر چند اندک خوانندگان محترم را فراهم آورد .

                                                                                                   

اهمیت بحث

با نگاهی گذار به تاریخ  گذشته زنان ایرانی در می یابیم آنان بدلیل غرض ورزی سود جویان ،سنتهای غلط و متعصبانه ،عدم درک یا خود آگاهی خود زنان نسبت به حقوق ،جایگاه ،وظایف و مسئولیتهای خود همواره مورد ظلم وتعدی قرار گرفته اند  همچنانکه مقام معظم رهبری(دام ظله العالی )می فرمایند: "چیزی که مانع  ظلم وتعدی مردان می شود دو چیز است: 1- ملاحظه خدا وقانون وایمان 2- خود زن که حقوق انسانی و الهی خود را بشناسد و از آنها دفاع کند و خود را به معنای حقیقی کلمه بطلبد حد اسلام یک حد میانه و بدون افراط وتفریط است خط صراط المستقیم است ."با ظهور وپیروزی انقلاب شکوهمنداسلامی  زنان ایرانی  بیش از پیش به شان و جایگاه خود پی بردند و با اقدامات درخشان و حرکتهای  مهم  موجبات رشد وشکوفایی خود و کشور اسلامیمان را فراهم آوردند با اینحال  لزوم  تبیین،ترویج ،آموزش و تعمیق نقش الگویی زنان همراه با معرفی الگوهای برتر ،پاسخگویی به مسائل  روزوشبهات خاص زنان،تعامل وتبادل آراء ،همفکری و همکاری با زنان آزاده سراسر جهان  از جمله وظایف دینی و مسئولیتهای مهم زن مجاهد مسلمان ایرانی  بشمار می آید.

روش تحقیق

تدوین مقاله مروری وبر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است برای این منظور با جستجو در منابع معتبر موجود در کتابخانه تخصصی مرکز موزه و اسناد مجلس ش.ا موضوعات مرتبط جمع آوری ومطالعه گردید که در نگارش اهم موضوعات انتخاب گردید  همچنین برای جمع آوری اطلاعات موجود ابتدا با استفاده از موتورهای جستجو Google و استفاده از کلید واژه هایی چون : زنان ایرانی ،زنان مسلمان،الگوی زنان ،زنان در اسلام اطلاعات اولیه استخراج و در جستجوی اولیه مقالاتی که ارتباط بیشتری با موضوع داشتند انتخاب گردید ند.

تاریخچه بحث

با ملاحظه وبررسی آثار و کتب مرتبط در حوزه زنان بویژه آثار قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در می یابیم آثاری که در اینباره به رشته تحریر درآمده اکثرا در مقام توصیف بوده و آنچنان که بایسته  وشایسته جایگاه وشان زن مسلمان ایرانی است نتوانستند نقش الگویی و حماسه آفرینی وی را به تصویر کشند مقاله حاضر با هدف تبیین وبررسی هر چند اجمالی اقدامات ،حرکتها و مشارکتهای زن مجاهد مسلمان ایرانی در صدد پاسخ به این سوالات  می باشد :اقدامات و حرکتهای زن مسلمان ایرانی در چه زمینه وعرصه هایی می باشد؟ عوامل  موثر وزمینه ساز مشارکت زن مسلمان ایرانی کدامند؟این عوامل تا چه حد ومیزانی بر مشارکت های زن تاثیر گذار بوده اند؟آیا اقدامات وحرکتهای زن مسلمان ایرانی  می تواند الگویی ثانی برای زن جهان می باشد ؟

بخش دوم :

فصل اول: بررسی اقدامات و حرکتهای الگویی زن مسلمان مجاهدایرانی در ادوار تاریخی

اقدامات و حرکتهای تاریخی زنان  نقش الگویی زن مجاهد مسلمان در دو دوره کلی قابل تبیین و بررسی می باشد :      الف- قبل از انقلاب اسلامی ایران   ب- بعد از انقلاب اسلامی ایران

مبحث اول : دوران قبل از انقلاب اسلامی ایران

دوران  قبل از انقلاب به  سه دوره قاجار ،پهلوی و مشروطه قابل تقسیم  می باشد :

الف-دوران قاجار – با مطالعه کتب وشواهد تاریخی در می یابیم زنان ایرانی همواره در حرکتهای انقلابی و مشارکت های سیاسی حضور فعال داشتند بطورمثال در دوره صفویه هنگام جنگهای طولانی ایران وعثمانی زنان آذربایجانی با پوشیدن لباس رزم در میدان جنگ حاضر شدند و تعداد  زنان باقی مانده از بالای پشت بام ها بر سر دشمنان آب جوش می ریختند .در دوره قاجاریه نیز فعالیت زنان در دو بخش قابل ملاحظه است :

اول : نقش الگویی زنان در هدایت وتشویق موثر –نقش زنان مسلمان ایرانی در هدایت وتائید روانی-عاطفی مردان جهت پیوستن به نهضتهای اجتماعی در جهت مقابله با دول استعمارگر خارجی و حکومت استبدادی داخلی (مانند:شکستن قلیانها توسط زنان حتی در حرم ناصرالدین شاه در جریان تحریم تنباکو به فرمان آیت الله میرزای شیرازی –حمایت زنان مسلمان ایرانی از زنان پناهده مسلمان گرجی پس از جنگ ایران وروس در جریان معاهده ترکمانچای –تظاهرات زنان در جریان قحطی و گرانی اجناس)

دوم : فعالیت مستقل زنان در زمینه مسائل خاص زنان-  مانند:تشکیل مدارس ویژه زنان ،چاپ روزنامه زنان (توضیحات بیشتر در بخش نقش الگوی  فرهنگی زنان آمده است.)

ب-دوران مشروطه –در جریان گسترش و به ثمر رساندن نهضت مشروطه زنان  نه تنها پابه پای مردان در صحنه حضور داشتند بلکه در برخی موارد گوی سبقت را از مردان ربوده اند بطورئیکه برخی از نویسندگان و صاحبنظران از این تاریخ به بیداری واقعی زنان یاد می کنند .از جمله اقدامات زنان مسلمان می توان به شورش زنان علیه حکومت وقت در جریان کشته شدن نخستین مجاهد مشروطیت (سید عبدالحمید)-حفظ شعله های انقلاب در تهران پس از مهاجرت علماء وانقلابیون به قم –تظاهرات بر ضد مسیو نوز بلژیکی  -تقاضای ورود به سفارت به هنگام بست نشینی تجار در سفارت انگلستان –حمایت های معنوی از سردار ملی ستارخان وشهادت  زنان مشروطه طلب در لباس مردان و...اشاره کرد.

ج-دوران پهلوی –در عصر پهلوی هر چند شعار" آزادی زن "محور سیاست ها بود و زنان از برخی حقوق برخوردار شدند ولی در عمل حالت حاشیه ای خود را حفظ کردند و از نقش کلیدی زنانه بی بهره بودند.(حسن،1379،29)افزایش تعلیم وتربیت،اعطای حق رای در سال 1341 پس از طرح شش ماده ای انقلاب سفید،تصدی نمایندگی مجلس وکشف حجاب  زنان ،غلبه سلطه بیگانگان ،ترویج فرهنگ غرب و گرایش به مدگرایی،تجمل گرایی،مصرف گرایی ،بی بندوباری و مدرنیزاسیون  معرفی الگوی زن غربی و...از موارد قابل توجه در این دوران می باشد مجموعه این عوامل بویژه غلبه فرهنگ غرب علاوه بر نارضایتی و مقابله  جدی زنان مسلمان ایرانی منجر به تحولات در وضعیت زنان گردید .از جمله بحران هویت و اصالت زنان ،انحطاط مقام زن به عنوان شی ،کالا  و ابزاری برای رسیدن به منافع و سود بیشتر همچنین  تحریف فرهنگ ایرانی –اسلامی ،فرآیند نو گرایی امتیاز طبقات جامعه که فشار بسیاری بر طبقه متوسط جامعه وارد آورد از دستاوردهای رژیم پهلوی می باشد.در این میان زنان مسلمان ایرانی با رد الگوی زن غربی نهایتا به خیل انقلابیون پیوستند .

مبحث دوم:  دوران انقلاب اسلامی ایران

زنان ایرانی که در دوران پهلوی به حاشیه رانده شده بودند بدلیل  نارضایتی واحساسات ضد غربی بصورت موج عظیم وارد  متن جامعه وتحولات زمان شدند بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی  (ره)ضمن بیان نقش موثر وحضور فعال زنان مسلمان در عرصه های انقلاب فرمودند:زندانهای شاه از زنان شیر دل وشجاع مملو است در تظاهرات خیابان،زنان ما بچه های خردسال خود را به سینه فشرده وبدون ترس از تانک وتوپ ومسلسل به میدان مبارزه آمده اند جلسات سیاسی ای که زنان در شهرهای مختلف ایران بر پا می دارند کم نیست آنان نقش بسیار ارزنده ای در مبارزات ما ایفاءکرده اند مادران شجاع فرزندان اسلام خاطره جانبازی ورشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ زنده کردند در چه تاریخی این چنین زنانی را سراغ دارید؟و در چه کشوری ؟(امام خمینی ،1361 ،8) مصاحبه با مجله زبان القوم العربی)ما نهضت خود را مرهون زنها می دانیم (همان،17)شما خواهران عزیز وشجاع دوشادوش مردان پیروزی خود را برای اسلام بیمه کردید وقتی شما زنان به خیابانها ریختید و در مقابل تانکها و توپها تظاهرات کردید مردها قدرتشان چند برابر شد(همان،13)مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)نیز می فرمایند:زنان در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی فرزندان خود را به سربازانی جانباز وشجاع تبدیل کردند و همسران خود را به انسانهای مقاوم و مستحکم مبدل ساختند این است نقش زن وتاثیر زن بر روی فرزند وشوهر(مقام معظم رهبری،1378 ،73 )بر این اساس نقش الگویی زنان مسلمان ایرانی در این دوره در دو بخش مطرح می باشد:

الف -نقش  مستقیم الگویی زنان  مسلمان در مبارزات انقلاب اسلامی-زنان مجاهد مسلمان ایرانی با حفظ اصول و موازین اسلامی از هیچگونه فداکاری  و جانبازی در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی خودداری نکردند شرکت آنان در تمامی تظاهرات،راهپیمایی ها وتشکل های مردمی بیانگر عزم راسخ  ،، شجاعت و قاطعیت زنان مسلمان می باشد .شهید مطهری در اینباره می نویسد:به استناد نقل ها وفیلم ها زنان بیشتر از مردان شهید دادند در آن واقعه زنان در میان شهدا نشستند و از سوی نیرو های رژیم ظالمانه مورد رگبار قرار گرفتند.(مطهری،1374)

ب- نقش غیر مستقیم  الگویی زنان مسلمان در مبارزات انقلاب اسلامی –زنان با بهره مندی از استعدادها وخصوصیات ویژه نقش موثری در آرامش بخشی ،الهام بخشی،نیرودهندگی ، تقویت انگیزه ها وباورها،پشتیبانی معنوی-روانی تاثیر بسزایی در تقویت شهامت وتعمیق احساسات دینی –انقلابی مردان وفرزندانشان  وتسریع حرکتهای انقلابی داشتند.

مبحث سوم: دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران

زنان مجاهد ومسلمان ایرانی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در صحنه های مختلف سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و...نقش  مشارکتی فعال وسازنده ای را داشتند حضور در دوران هشت سال دفاع مقدس  یکی از جلوه های بارز این مشارکت  می باشد .حمله ناجوانمردانه رژیم بعث عراق در شهریور 1359 و حمایتهای مالی ونظامی ایادی شرق وغرب از دشمن متجاوزاز یکسو وعدم آمادگی نیروهای نظامی و فقدان  نیروهای آموزش دیده ،توطئه های دشمنان داخلی ومغرضان دین  و...از سوی دیگر دشواری های فراوانی را برای انقلاب بدنبال داشت در این میان زنان مسلمان ایرانی شجاعانه و قاطعانه در مقابل مصائب ،تنگناها و پیامد های جنگ در دفاع از مرزوبوم اسلامی ایستادند و در تمامی مراحل جنگ همراه و پشتیبان مردان بودند همچنانکه امام راحل(ره)می فرمودند:مقاوت و فداکاری زنان بزرگ کشور ما در طول جنگ تحمیلی (1361 ، ج16،127 )

فصل دوم :عوامل موثر و زمینه ساز در نقش الگویی زن مجاهد مسلمان ایرانی

با نگاهی به ادوار تاریخ در می یابیم مهمترین عوامل موثر در ایجاد و تقویت نقش الگویی زنان مسلمان ایرانی  عبارتند از :

الف-مکتب اسلام –آن هنگام که آداب ورسوم غلط،تعصبات خشک و سود جویی غرض ورزان ،ظلم وتعدی جهال از هر سو بیداد می کرد دین مبین اسلام با ظهور خود حیات تازه ای به زنان بخشید و به آنان منزلتی والا و شرافتی عظیم عطا نمود اسلام بر تمامی  پندارها،عادات واعتقادات غلط گذشته خط بطلان کشید و زنان را در اصل خلقت،ارزش و حقوق انسانی،کسب فضایل کمالات و دریافت پاداشهای الهی با مردان مساوی دانست و آنان را خیر کثیر ،مایه آرامش وتسکین ،زینت وپوشش  مردان معرفی کرد (محمدزاده،1383)دین مبین اسلام بعنوان کاملترین وآخرین شریعت الهی علاوه بر بیان احکام وآموزه های دینی ،خطوط اصلی روابط انسانی ،حقوق،مسئولیتها و وظایف افراد را بیان می کند و  از زنان مردان می خواهد با تمسک به ثقلین(قرآن کریم واهل بیت(ع))ودرک صحیح جایگاه و شان خود بهره مندی از مواهب و امکانات موجود ،استعدادها،توانائیها وظرفیت های وجودی راه سعادت و کمال را بپیماید .

-قرآن کریم – خداوندمتعال در قرآن کریم منبع وحی ودریای بیکران  معرفت ،ملاک برتری وامتیاز انسانها رابه کسب تقوی الهی می داند و پس از بیان حقوق انسانی -الهی و وظایف و مسئولیتهای فردی –اجتماعی از زنان با احترام و نیکی یاد می کند آنان را مایه تسکین وآرامش مردان(روم،21)وخیر کثیر(نساء،19)می داند و با معرفی زنان پاک وقدیس بعنوان الگوهای برتر از زنان می خواهد با تاسی از الگوهای برتر اسلامی و التزام به احکام وآموزه های دینی در مسیر کمال وسعادت قدم بردارند . وبا تاکید بر نقش سازنده و تاثیر گذار زنان دررشد ،هدایت،سلامت وسعادت جامعه اسلامی از آنان می خواهد همواره پیرو،حافظ و وفادار به ولایت امر مسلمین باشند (ممتحنه،12) وبا حضوری فعال و مستمر در مسائل مهم وسرنوشت ساز جامعه دخالت و اظهار نظر نمایندو در حد توان از عهده انجام مسئولیتها،تعهدات وتکالیفی که بر دوش آنها نهاده برآیند(بقره،228)

الگوهای برتر اسلامی –ملاحظه  وپیروی از سیره وسنت ائمه معصومین(علیهم السلام)همچنین ملاحظه وتاسی ازالگوهای برتر زن مسلمان همواره مددرسان و هدایتگر زنان مسلمان ایرانی در تمامی مراحل زندگی می باشد.

1-ام ابیها صدیقه کبری حضرت فاطمه الزهراء(س) -حضور فعال و قاطع ایشان در جریان مباهله پیامبراسلام (ص)با یهودیان ونجرانیان ،افشاءحقایق و ظلم ستیزی ایراد خطبه های متعدددر جریان غصب فدک، وفاداری وحمایت تا پای جان از مقام ولایت در جریان غصب مقام ولایت بر حق اول مظلوم عالم امام علی(ع)،تحصن در منزل و عدم پذیرش ملاقات  غاصبان مقام ولایت و...قطره ای ازدریای کوثر فاطمی می باشد.

2-عقیله بنی هاشم حضرت  زینب کبری (س) –جریان شجاعت وقهرمانیهای حضرت زینب  (س) بر کسی پوشیده نیست چرا که ایشان با حضور مستقیم خود در واقعه عاشورا  ونیز سر پرستی و مدیریت کاروان اسراء وبازماندگان علاوه بر حفاظت ازجان و جایگاه حضرت امام سجاد (ع)، پرستاری از ایتام و مجروحان و تقویت روحی زنان وفرزندان شهداء پرچمدار بیرق خون سرخ امام حسین( ع)بودند که با افشا گرییها و خطابه های آتشین خود پیام حریت ،مظلومیت و آزادگی امام مظلوم (ع) وشهداءرا به گوش جهانیان رساندند زینب کبری (س)صدای حق گوی ولایت و امامت  واسوه صبر ومقاومت برای تمامی انسانها در تمامی  زمانها می باشد ازاین رو زینب کبری(س)الگویی ممتاز و سرمشقی نمونه برای تمامی زنان  جهان بویژه زنان مسلمان ایرانی می باشند.

3-سایر زنان  نمونه در تاریخ اسلام

 زنان نمونه و ممتاز در تاریخ اسلام بسیارند مع ذلک به جهت محدودیت در نگارش به ذکر چند  نمونه اکتفاء می شود.

-حضرت خدیجه کبری(س)-این بانوی بزرگوار که اولین زن مسلمان بودند  تمامی اموال ودارایی خود را در راه حفظ و پیشبرد اهداف دین اسلام بذل نمودند و از همان ابتدابا صبر وپایداری بی نظیر ، در تمامی مراحل پشتیبان رهبریت اسلام بودند و با تحمل انواع فشارها،محدودیتها و ،تو هینها ،بویژه درجریان محاصره اقتصادی همراهی وفادار  و همدمی دلسوز برای  پیامبر اکرم (ص)بودند .

–هندو دختر عمرو بن حرام-در روایات آمده در ماجرای جنگ احد زمانیکه زنان در پی کشتگان از میدان جنگ به سمت احد در حرکت بودند هندو دختر عمروبن حرام را می بینند که کشته های شوهر،برادر و پسرش را بر روی شتر بار می کرد و بسوی مدینه می برد تا در آنجا به خاک بسپارد عده ای از زنان که در بین آنها زن پیامبر اسلام (ص)نیز بودند از او پرسیدند:از احد خبری داری؟؟هندو  جواب داد:حال رسول خدا(ص)خوب است دیگر هر مصیبتی روی داده باشد ناچیز است خدا از مومنان کسانی را به شهادت سر افراز کرد وکافران را با دلی آکنده از خشم بی آنکه نتیجه ای بگیرند باز گرداند (آیتی،1379 ،337)

ام سلمه-این بانونی بزرگوار که برای آبرسانی و مداوای مجروحان  و تقویت روحیه رزمندگان اسلام در جنگ احد حضور داشتند هنگامیکه جان پیامبر اسلام (ص)را در خطر می بینند شجاعانه خود را سپر بلا کرده و از جان حضرت(ص)محافظت می کنداما خود شدیدا آسیب می بیند.

ب-نظام مقدس ج.ا.ا

-دگرگونی در فرهنگ سیاسی - اجتماعی جامعه -از دستاوردهای مهم نظام مقدس ج.ا.ا دگرگونی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه و تاکید بر مشارکت مستمر و فعال زنان است  بنا بر این دیدگاه زنان مسلمان ایرانی بعنوان حامیان ومدافعان نظام ج.ا.ا باید درتمامی عرصه ها حضور فعال داشته باشند  این امر موجب گردید تا زنان خود را عضوی فعال و دخیل در سرنوشت وسعادت جامعه بدانند بطورئیکه نسبت به نظام ج.ا.ا احساس تکلیف نموده و در صحنه حضور داشته باشند.(یزدانی،1375 ،56)

-ترویج نگرش نوین نسبت به زنان – در نظام مقدس ج.ا.ا پالایش اندیشه های رایج،تعریف نوین از هویت زنان مسلمان ایرانی ،ترویج ارزشها و فضیلتهای اخلاقی ،دگرگونی در معیار ارزشها،توجه به معنویات و ارزشهای برخاسته از مکتب اسلام و...موجب گردید تا زنان از هویتی نوین برخوردارشوند این امر موجب خود شناسی وبازنگری زنان به جایگاه  والا، شان ومنزلت  رفیع آنان گردید .

-افزایش مسئولیت پذیری زنان- پیدایش احساس مسئولیت جدید وپذیرش آن از سوی بانوان ایرانی باعث تحول و دگرگونی روحی بزرگی در آنان شد وآنان را به صحنه های اجتماعی –سیاسی کشور کشانید .(شیرودی،1386 ،54)

ج- قانون اساسی

در قانون اساسی کشور که مبین اصول و قانون حاکم بر نظام مقدس ج.ا.ا می  باشد  زن از حالت شئ بودن ویا ابزار ی بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار ار ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود از این منظر قانون اساسی زمینه های قانونی مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان  را در تعیین سرنوشت سیاسی –اقتصادی-اجتماعی –فرهنگی را ترسیم می نماید(  بند 8 ق. اساسی) همچنین بر اساس اصل 20 ق.اساسی همه افراد ملت اعم از زن ومر د یکسان در حمایت قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی، سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .بر اساس اصل 21 قانون مذکور دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید  تا با بهره مندی از حقوق مساوی،ایجاد زمینه های رشد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او حاصل گردد همچنین بهره مندی از حق دادخواهی(اصل 34)حق آموزش رایگان (اصل 30)مالکیت کسب وکار (اصل 46)از جمله  حقوق مسلم زنان مسلمان ایرانی می باشد .

د- دیدگاههای اصلاحی و فرمایشات گوهر بار امام راحل حضرت امام خمینی (ره)

دیدگاههای اصلاحی و فرمایشات گوهر بار رهبر کبیر انقلاب (ره) که نقطه عطفی در مباحث مربوط به حوزه زنان می باشد بر نقش غیر مستقیم ( نقش ترغیبی مردان )و نقش مستقیم (تربیتی ،شهید پروری حضور در جبهه یا پشت جبهه  )زنان غیور و متعهد مسلمان ایرانی  تاکید داشتند امام خمینی(ره)بخوبی می دانستند انقلاب اسلامی بدون حضور و حمایت زنان مسلمان  ایرانی به ثمر نخواهد رسید از اینرو در بیانات گوهر بار خود همواره بر این موضوع تاکید می کردند که" ما نمی توانیم واسلام نمی خواهد که زن به عنوان شی و عروسک در دست باشد اسلام می خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد بسازد ما هرگز اجازه نمی دهیم که زنان فقط شی برای مردان و آلت هوس رانی باشند(امام خمینی ،1361،ج4 ،104  )اسلام زنها را دستشان را گرفته مقابل مردها نگه داشته در صورتی که در زمانی که پیغمبر آمد زنها را هیچ حساب نمی کردند اسلام زنها را قدرت داده است ...آنچه اسلام مخالف است این است که اینطوری می خواهند زن را بار بیاورند که یک ملعبه ای در دست مردها باشد ...ما می خواهیم زن مثل سایر آدمها انسان باشد مثل سایر انسانها آزاد باشد مثل سایر آزادها(امام خمینی ،1361،ج4 ،60)امام راحل (ره)در بسیاری از فرمایشات و نوشته های خود مشارکت زنان را لازم و واجب دانسته می فرمودند:"زن باید در مقدرات اسلامی مملکت دخالت کند شما همانگونه که در نهضتها نقش اساسی داشته اید وسهیم بوده اید هم اکنون هم باز باید در پیروزی سهیم باشید  و فراموش نکنید که هر موقع اقتضاء کند نهضت کنید و قیام کنید .".امام راحل(ره)با تفکر خاص خود افق دید زن را وسیع کرد و حرکت زن به سوی کمال را سرعت بخشید اندیشه های امام (ره)تاثیر بسزایی در فرهنگ  و باور ایرانیان نهاد بطورئیکه  زنان ایرانی که از فرهنگ حاکم و ترویج الگوی زن غریی ،تجمل گرایی،مصرف گرایی،بی بندوباری و فساد ناراضی بودند در سایه بکار گیری فرمایشات امام راحل(ره)با  خود آگاهی وکسب هویتی اسلامی از بند اسارت زرق وبرق،رنگ ولعاب و ظواهر دنیا در آمده و با عزم راسخ ،حضور پر شور و مستمر خود در تمامی مراحل انقلاب پیشتیبان و لایت فقیه بودند و برای تحقق آرمانها واهداف مقدس ج.ا.ا لحظه ای از پا ننشستند .

ه- دیدگاه ها وفرمایشات مقام معظم رهبری(دام ظله العالی)

مقام معظم رهبری (دا م ظله العالی )در تاکید برجایگاه و نقش زنان مسلمان ایرانی زنان در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی فرزندان خود را به سربازانی جانباز و شجاع تبدیل کردند و همسران خود را به انسانهای مقاوم ومستحکم مبدل ساختند این است نقش زن و تاثیر زن روی فرزند وشوهر(مقام معظم رهبری،1378 ،ص73)زنان با زنده کردن عرق ملی و وظیفه دینی راهی جز رفتن به جبهه های نبرد حق علیه باطل باقی نمی گذارند مادران آگاه به معرف شهادت ،ایثار توان آن را دارند که علاوه بر تشویق فرزندان با حضور موثر وسازنده شان در جامعه هدایت جامعه را بعهده بگیرند.و آنرا در جهت سعادت وکمال رهبری کنند.

بخش سوم :

فصل اول :معرفی الگوهای فرهنگی زن مجاهد مسلمان ایرانی  

1- نقش الگویی زن مجاهد مسلمان ایرانی در بیداری اسلامی –آن هنگام که ترویج ارزشهای غربی وگسترش فرهنگ خود باختگی و بی عفتی از هر سو هویت زن مسلمان ایرانی را مورد تهدید قرار می داد ظهور انقلاب اسلامی واندیشه های اصلاحی امام راحل(ره)هویتی تازه به زنان بخشید و حوزه زنان را با تحولات عظیمی روبرو ساخت بطورئیکه امروزه اراده ،تلاش،مقاومت،بویژه  بیداری زنان مسلمان ایرانی الگویی  ثانی برای زنان مسلمان جهان گردیده است  همچنانکه مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)در جمع بانوان نخبه سراسر دنیا فرمودند :"شما بانوان نخبه،دختران نخبه،جوانان نخبه یکی از مهمترین مسئولیتها یتان این است که نقش زن را از دیدگاه اسلام ترسیم کنید برجسته کنید رویش کنید تربیت انسانی زن بزرگترین خدمت به جوامع انسانی واسلامی است ...اگر زنان در یک حرکت حضور پیدا کنند یک حضور جدی وآگاهانه و از روی بصیرت آن حرکت بطور مضاعف پیشرفت خواهد کرد در این حرکت عظیم بیداری اسلامی نقش زنان یک نقش  بی بدیل است و باید ادامه پیدا کند."

2- نقش الگویی زنان مجاهد مسلمان ایرانی در مقابله با تهاجم فرهنگی – از آنجا که زنان بدلیل جذابیتها ،ویژگیها،تاثیر گذاری بعنوان وسیله ای کارآمد وابزاری مهم  برای رسیدن به منافع،مطامع واهداف دنیای غرب می باشند غربیان می کوشند با  بهره مندی از فناوریهای نوین ،تبلیغات پر زرق وبرق و شعار آزادی ،فرهنگ مبتذل غرب ،بی بندوباری،بی حجابی،و گرایش به تجمل گرایی و مصرف گرایی  را ترویج کرده وزنان را در جهت اهداف و حصول سود ومنافع خود همراه و همگام نمایند در این میان نقش الگویی زن مسلمان ایرانی به عنوان یکی از گروههای مهم و موثر در مقابله با تهاجم فرهنگی همواره مورد توجه غربیان و دشمنان دین بوده است  امروزه  زنان مسلمان  ایرانی که از ارزش وجودی ،مقام ومنزلت خود بخوبی آگاهند دریافته اند با تمسک به احکام اسلامی  وآموزه های دینی  وتکیه بر فرهنگ غنی ایرانی –اسلامی قادر خواهند بود در تمامی زمینه ها به رشد وکمال برسند و با کسب مدارج  بالای علمی و نظری  به رشد وکمال برسند و موجبات  اعتلاء وپیشرفت جامعه اسلامی را فراهم آورند .برخی از اقدامات و حرکتهای زنان مجاهد ایرانی  جهت مقابله جدی و مستمر با تهاجم بیگانگان به شرح ذیل می باشد:

1-2- مبارزه با الگوی زن غربی –در نظام سرمایه داری زنان بعنوان کالا یا ابزاری برای سود جویی و کسب منافع می باشند آنان به میزان جاذبه های جنسی در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی شرکت داده می شوند.فساد وتباهی،شهرت طلبی،خود بینی ،خود پرستی،تجمل گرایی،مصرف گرایی،وابستگی به ظواهر دنیا،عدم شناخت یا بی تفاوتی از ویژگی های زن غربی می باشند .از آنجا که زن غربی قدر ومنزلت خود را پاس نداشتند زیانهای عظیمی را برخود هموار ساختند بحرانهای اخلاقی ،بن بست های خانوادگی،شیوع بیماریهای جنسی ولا علاج و...از آنجمله اند.زن مجاهد مسلمان ایرانی نه تنها با خود آگاهی،ارتقاءروحی و حفظ هویت اسلامی و بهره گیری از اندیشه های ناب اسلامی در راه فرزانگی و خودسازی قدم بر می دارد بلکه می کوشد نقش تسکینی و آرامش بخشی خود رادر محیط خانواده تقویت کند.

 2-2-حفظ گسترش فرهنگ عفاف وحجاب- حجاب  نماد جامعه دینی و نوع پوشش زنان بیانگر بخش وسیعی از نمایه های فرهنگی جامعه می باشد بد حجابی از چالش های مهم فرهنگی –اجتماعی نظام اسلامی بوده واست . حجاب از ریشه حجب و بر وزن فعل به معنای مانع شدن چیزی در مقابل چیز دیگر است و حاجب به معنای دربان و در مورد کسی که مانع ورود افراد می شود بکار می رود.(فیومی،1414)از آنجا که حجاب مانع نگاه غیر می شود الزام و تقید حفظ حجاب ظاهری ودرونی سازی آن موجب افزایش طهارت و عفت درونی زنان ومردان از انحرافات جنسی (احزاب،53)رشد اخلاق وکمال انسانی و مانع دست اندازی و طمع ورزی بیمار دلان می گردد(احزاب،32و33) حفظ حجاب به فرموده امام راحل :ارزنده ترین زینت زن است وانتخاب چادر بعنوان حجاب برتر از ویژگی های زن متعهد و مجاهد ایرانی است .از پیامدهای  حفظ ورعایت حجاب اسلامی می توان به :عفاف ذهن-عفاف نگاه-عفاف در تعاملات گفتاری –عفاف در زیست اشاره کردبر این اساس حفظ و رعایت حجاب بر تمامی افراد جامعه ضروری است برخی معتقدند .عدم پایبندی زنان به حجاب یا عدم رعایت کامل حجاب  ناشی از نوع تفکر،کسب محبوبیت و پایگاه اجتماعی،جلب جنس مخالف می باشد .بدیهی است آسیبهایی که از طریق بد حجابی یا بی حجابی حاصل می گردد موجب حتک شخصیت،حرمت و محبوبیت زنان می گردد و بدلیل عدم امنیت ،آرامش و سلامت زنان را با چالش های جدی روبرو می سازد.زنان مجاهد مسلمان ایرانی با آگاهی کامل از معضلات و پیامدهای  بی حجابی یا بد حجابی،ضمن توجه به زیبایهای باطنی  وکسب فضایل اخلاقی،رعایت اعتدال،رعایت حریم وچارچوبهای دینی ،خویشتنداری  و...می کوشند فرهنگ عفاف و پاکدامنی را گسترش دهند چرا که سعادت وسلامت  افراد در گرو برقرای امنیت وسلامت روانی آن جامعه است  زنان مجاهد و مسلمان ایرانی می دانند از آنجا که مرکز تبلیغات و محور فعالیتهای  دشمنان قشر  زنان می باشند زنان مسلمان ایرانی می کوشند ضمن  بهبود بخشی به هویت  ، شخصیت  واصلاح نگرش زنان با  ایجاد فرصتهای شغلی ، ارائه مدها و سبکهای  پوشش اسلامی متنوع ضمن توسعه صادرات پو شاک اسلامی ،حجابی مناسب  با شان زنان را به جهانیان ارائه دهند

3-2- سواد آموزی -یکی از راههای  ارتقاء آگاهیهای عمومی کسب علم وسواد آموزی است با مطالعه تاریخ در می یابیم هر چند محرومیت زنان در امر آموزش سابقه ای دیرینه دارد امابا تلاشهای صورت گرفته  در سالهای اخیر در زمینه آموزش وپرورش امکانات لازم برای تسهیل سودآموزی دختران فراهم آمده است براساس آمار رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایران در سال 1370 منتشر شد در این سال از 56 میلیون نفر کل جمعیت کشور حدود بیست و هشت میلیون آن را زنان تشکیل می دادند (اداره کل تبلیغات،1373)بر اسا س گزارش نهضت سواد آموزی 8/56 درصدد از جمعیتسال به بالای کشور در سال 1355 بی سواد بودند اکثر این تعداد را زنان تشکیل می دادند اما این رقم در سال 1370 به کمتر از سی وهفت درصد کاهش یافت بعبارتی در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بیش از نیمی از جمعیت 10 سال به بالای کشور بی سواد بودند اما در سال 1374 نسبت بی سوادی به میزان یک ونیم برابر کاهش یافت (اداره کل تبلیغات ،1373)امروزه بیش از هفده میلیون نفر دختر وپسر دوره های مختلف اعم از کودکستان ،ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان،دانشسرایی را گذرانده اند و از این میان بیش از هشت میلیون نفر دانش آموزان و دانشجویان دختر هستند(www.bashgah.net) هر چند بدلایلی از جمله :موانع فرهنگی،منعکس نشدن جداگانه و مستقل فعالیتهای زنان در آمارهای ملی،عدم کفایت سرمایه گذاری دولتی،باقی ماندن برخی از موانع و...هنوز هم درصد با سوادی زنان نسبت به مردان در کل پائین تر است اما با نگاهی به عملکرد وفعالیتهای  زنان پس از انقلاب مانند:کسب مدارج  بالای علمی ، تشکیل یاعضویت در انجمن های علمی ، ارائه نظریه های علمی – ارائه راهکارهای اجرایی و...زنان مجاهد مسلمان ایرانی در عرصه های علمی نیز فعال وکوشا بوده اند.

3-مقابله با ناتوی فرهنگی-در عصر حاضر آنچه بیش از همه فرهنگ وهویت دینی مسلمانان را مرد تهدید قرار می دهد فرهنگ و جنبش نرم افزاری غرب به سرکردگی آمریکا است در راستای مقابله با ناتوی فرهنگی تولید علم،نظریه پردازی در حوزه مختلف علوم بویژه علوم انسانی ،بهره مندی از نخبگان علمی ،مدیریت قاطعانه ،تقویت عزم ملی،خودآگاهی وخود باوری آحاد مردم ،ارتقاءبصیرت دینی ،توجه به علایق  وسنن ملی از راهکارهای مورد نظر در این حوزه می باشد در این بین زنان مجاهد و مسلمان ایرانی از طریق تکیه بر فرهنگ ملی –اسلامی ،تقلیل خواسته ها،پرهیز از اسراف وتبذیر،گسترش فرهنگ قناعت وصرفه جویی در مصرف منابع ،نوآوری در تولید محصولات داخلی ،حفظ و رعایت دستورات دینی ،توجه به خودسازی و خودآگاهی ،بهره مندی از الگوهای مذهبی ،تاکید بر نقش آرامش بخشی و دل آرامی جهت تحکیم بنیان خانواده و ...نقش الگویی زنان مجاهد مسلمان ایرانی حائز اهمیت می باشد .

4-ارتقاءآگاهیهای عمومی – کسب علم ودانش اندوزی  از دستورات موکد دین  مبین اسلام  و  موجب کسب اجر اخروی و رضای پروردگار است با ملاحظه روایات و احادیث بر جا مانده از حضرات معصومین (علیهم السلام)در می یابیم  کسب علم ودانش  فضیلتی بزرگ ووظیفه ای همگانی است وانسانها باید برای کسب علم ودانش  از زمان تولد تا مرگ  تلاش کنند  اهمیت مقام ،منزلت  والا ،پاداش اخروی عالمان و برتری  قلم عالمان بر خون شهیدان همگی بیانگر اهمیت و ارزش بالای کسب وعلم ودانش است بعلاوه ملتی که خودرا با سلاح علم مجهز نماید در تند بادهای حوادث و مصائب روزگار  به هلاکت و زیان نمی افتد و در مسیر کمال وسعادت قدم برمی دارد زنان بعنوان مربیان  انسانسازی وپرورش دهندگان نسلی شریف و کریم بیش از پیش  مستلزم کسب علو م ومعارف می باشند .بعلاوه کسب دانش و ارتقاء آگاهیهای عمومی این امکان رابرای زنان  فراهم می آورد تا بر پیش داوری های اجتماعی غلبه نموده و سر رشته زندگی خود را بدست گیرند و در زندگی اجتماعی مشارکت بیشتری داشته باشند.(ناجی،1380 ،28)همچنانکه ارتقاء شخصیت،ایجاد معرفت،اعتماد بنفس؛کاهش مرگ ومیر اطفال و مادران،از بین رفتن خرافات در ارتباط با بیماریها از نتایج آموزش زنان ودختران می باشد.(سیخی،1380 ،188)

5- انتشار روزنامه و مجله –از انتشار اعلامیه و شب نامه مخصوص زنان در اوایل دوران مشروطه وچاپ نشریه تخصصی زنان در سال 1289 ش ،انتشار اولین روزنامه زنان بنام دانش تا انتشار اعلامیه ها و شب نامه ها،پیامهای رهبر کبیر انقلاب وتکثیر نوار های  سخنرانی امام راحل (ره)در جریان انقلاب وامروز ه چاپ ده ها روزنامه ،مجله ،ماهنامه ها فصلنامه ،نشریات تخصصی در حوزه های  علمی ،هنری،فرهنگی ویژه زنان همگی بیا نگر اهمیت و علاقه زنان مسلمان ایرانی به کسب معارف وارتقاء علم وآگاهی می باشد .

6-تاسیس مدارس ویژه دختران – تعلیم وتربیت  بعنوان مهمترین بنیاد توسعه نیروی انسانی همواره مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران می باشد در دوران مشروطه زنان مجاهد مسلمان ایرانی نیز با علم به اهمیت علم آموزی و اثرات فراوان آن اقدام به :تاسیس مدارس ویژه دختران اشاره کرد از آنجا که موسسین از دختران ،همسران یا خواهران مشروطه خواهان وآزادیخواهان بودند در آموزشهای خود بر حفظ شعائر اسلامی و جنبه های فرهنگی  تاکید داشتند مانند مو سس جمعیت نسوان بانو محترم اسکندری و همسر مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد حسین یزدی بانی مدرسه عصمتیه (اتحادیه،324)امروزه نیزحضور پور شور و بی سابقه  زنان مجاهد ایرانی  در حوزه علمیه خواهران وجامعه الزهرا(س)  ،سازمان تبلیغات اسلامی جهت تحصیل مباحث وعلوم تخصصی دینی وکسب علوم مختلف در دانشگاهها و دیگر مراکز علمی معرف عزم راسخ و تلاش بی وقفه زنان مسلمان ایرانی  جهت رشد وکمال وکسب علوم و فنون روز و احراز تخصص های  متعدد حرفه ای هستیم .بعلاوه  اعتصاب و تعطیلی مدارس جهت اعلام اعتراض گسترده  و مخالفت علنی با رژیم پهلوی ،استفاده از محیط آموزشی مدارس برای آشنایی با  اندیشه هاو اهداف امام راحل (ره)از دیگر اقدامات زن مجاهد مسلمان ایرانی می باشد (اکبری،1390، 15) شدت نگرانی رژیم از فعالیتهای زن مجاهد مسلمان ایرانی موجب گردید تا رژیم زنان مجاهد را به تراشیدن موی سر و مرگ تهدید می کرد.(فرح شاپوریان،30/3/90 نقل از اکبری 1390 ،ص18)

7- فعالیتهای رسانه ای – قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بدلیل جو حاکم و غلبه فرهنگ غربی شاهد حضور کم رنگ  زنان ایرانی بویژه زنان متعهد و مقید در فعالیتهای رسانه ای می باشیم بعد از پیروزی انفلاب اسلامی زنان مجاهد  ایرانی با مقابله و اصلاح محدودیتها، ساخت هویتی تازه نقشی مهم وتاثیر گذار در فعالیتهای رسانه ای داشته ودارند این زنان با حفظ حبثیت و موازین دینی زنانه،ایفاء درست نقش حر فه ای زنانه،رعایت موازین رفتاری-مذهبی مانند: حجاب افزایش اعتماد بنفس به دستاوردهای قابل توجهی دست یافتند از اینرو مبارزه زنان برای غلبه بر چالش ها و معضلات موجود و عملکرد بالای آنان الگویی مناسب برای تمامی زنان بویژه زنان مجاهد ایرانی می باشد(www.bultannews.com )

8-تربیت وپرورش نسلی کریم و شریف –تربیت  وپرورش فرزند یکی از سخت ترین و در عین حال شیرین ترین و پر مسئولیت ترین کارها ست خداوند متعال با توجه به ظرفیت های فکری ،توان و استعداد های ذاتی   وساختار وجودی ویژه  این وظیفه مهم انسان سازی را به زنان واگذار کرده است رهبر کبیر انقلاب (ره) در اینباره می فرمایند:زن حکم مربی جامعه را دارد اگر روزی این زنان انسان ساز از ملت ها گرفته شوند ملتها به شک و نبستی کشیده می شوند زن با تربیت صحیح خود انسان در ست می کند و کشورش را آباد ...مبدا تربیت اصلی در محیط خانه و دامن زن است (امام خمینی،1361 ،11)شغل تربیت فرزند از همه شغلها بالاتر است انسانهای بزرگ پرورش یافته داما ن مادران بزرگند انقلاب اسلامی ایران در سال 57 برای رسیدن به موقعیت مادی ،اقتصادی بهتر که برای کسب عزت و شرافت و کرامت مردما نی بود که سالها زیر یوغ چکمه های ستمگران لگد کوب شده بود .پرورش نسلی کریم و شریف نیازمند وجود مادرانی فاضل و فرهیخته است.(حوزه علمیه قم،1381، 11)مبدا همه سعادتها از دامن زن بلند می شود(امام خمینی ،1361 ،14 )سعادت وسخاوت کشورها بسته به وجود زن است زن مبدا همه خیرات است .(امام خمینی 1361 ،16) زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه بلکه جامعه ها به استقامت و ارزشهای والای انسانی کشیده شوند (امام خمینی،1361 ،127)مقام معظم رهبری(دام ظله العالی )نیز در اینباره می فرمایند:  مردان بزرگ در دامن مادرانی با ایمان و آگاه پرورش یافته و مجاهدین راستین درر دامن پر مهر مادران درس ایثار و فداکاری و آزادگی را آموخته اند.(مقام معظم رهبری،1378 ،73)  همچنانکه زنان مجاهد مسلمان ایرانی نیز با پیروی از دستورات اسلامی و فرمایشات رهبر کبیر انقلاب با تربیت وپرورش نسلی شایسته و شریف الگویی ممتاز برای زنان جهان گردیدند.

فصل دوم :معرفی الگو های اجتماعی زن مجاهد مسلمان ایرانی

زندگی اجتماعی نیازمند همکاری مستمر  و همبستگی تمامی افراد جامعه می باشد زنان مجاهد مسلمان ایرانی نیز که نیرویی فعال در عرصه های اجتماعی – فرهنگی می باشند با شرکت متعهدانه وآگاهانه در فعالیتهای اجتماعی می کوشندتابرای رسیدن به توسعه اجتماعی با مطرح کردن پیامها و خواسته های خود ، پی گیری، نقد وبررسی،طرح مسائل و مشکلات مربوط به زنان با ارائه راهکارهای عملی و مناسب  با ایجاد وبروز زمینه های رشد وسازندگی در جهت بهبود و ضعیت زنان تلاش نمایند و با بهره گیری از اندیشه های ناب اسلامی از منظری نو به تبیین و حل مشکلات زنان بپردازند برخی از اقدامات موثر زنان مجاهد  مسلمان ایرانی عبارتست از :

1- فعالیتهای اجتماعی –یکی دیگر از جلوه های درخشان حضور زنان مجاهد ایرانی شرکت در فعالیتهای اجتماعی  مانند : شرکت در مراسم ها مذهبی واعیاد ملی شرکت در فعالیتهای خیریه ،ساخت و تولید فیلم ،تهیه فیلم نامه،تهیه عکس یا گزارش از وضعیت  و مشکلات زنان ،شرکت در همایش ها و جشنواره های داخلی و خارجی ،نگارش مقالات و کتب متعدد در حوزه زنان ،بر پایی نمایشگاههای علمی ،هنری،فرهنگی ،برگزاری کلاسهای آموزشی –ترویجی جهت  کسب مهارتهای زندگی و بکار گیری آنها جهت مقابله با  مشکلات ،شرایط بحرانی و لحظات سخت زندگی ،آموزش بهداشت  فردی –جنسی و سلامت روانی زنان ،برگزاری اردو های تفریحی –آموزشی ،زیارتی ،جمع آوری کمکهای مردمی جهت مساعدت  و یاری خانواده های بی بضاعت،ایتام، تهیه جهیزیه نو عروسان ،میجاد مراکز مشاوره ای در زمینه های خانوادگی ،پزشکی،حقوقی ،ارائه و فروش محصولات خانگی ،برگزاری مسابقات محلی جهت ایجاد رقابت سالم وسازنده میان زنان محلات ، دیدار با خانواده معظم شهداء،غبارروبی اماکن مذهبی و قبور شهداء،معرفی وشناساندن زنان موفق و بر جسته  ،خدمات بشر دوستانه وخیر خواهانه،جنبش های حفاظت از محیط زیست و...می باشد.این فعالیتهای اجتماعی ارتقاء موضع گیری زنان در امور فرهنگی،سیاسی،اقتصادی مربوط به زنان و مقابله با مسائل  وحوادث مهم جهانی و تحلیل صحیح و منطقی آنان می شود

2-تشکیل سازمان بسیج زنان – زنان متعهد و مجاهد ایرانی پس از حضور فعال ومستمر در عرصه دفاع وشهادت اقدام به تاسیس سازمان بسیج خواهران نمودند این سازمان در حکم سازمان رسمی ودر کنار سایر سازمانها تشکیل شد نماینگر فعالیتهای گسترده و درخشان زنان متعهد و مومن به انقلاب می باشد بدلیل ویژگیهای منحصر به فرد از جهات مختلف حائز اهمیت می باشد عضویت نیروهای داوطلب،مردمی بهره مندی از نیروی متخصص و تحصیل کرده،ارائه خدمات رایگان در زمینه های علمی ،حقوقی،آموزشی،تفریحی،برگزاری دوره های آموزشی –ترویجی رایگان ،دیدار با خانواده معظم شهدا وایثار گران ،برگزاری مراسم و اعیادمذهبی ،برگزاری  بر نامه ها و جلسات سخنرانی در زمینه های مختلف ،رزمایش ها،جهت ارتقاء علمی اعضاء،مقابله با شایعات و عوامل تخریب روحیه دشمنان انقلاب و ستون پنجم ،آموزش فنون نظامی و شناخت سلاحهای نظامی ،دفاع شخصی گو شه ای از اقدامات درخشان  سازمان بسیج خواهران می باشد .

3-ازدواج آگاهانه -ترویج فرهنگ ازدواج آگاهانه  با ایثار گران و جانبازان جنگ تحمیلی یکی دیگراز جلوه های   الگویی زنان مجاهد ایرانی می باشد انجام ازدواج های آگاهانه با هدف پشتیبانی انقلاب و زمینه سازی حضور بیشتر مردان در عرصه جنگ وجهاد (ما فی،1376 ،66)صورت گرفته است نمو نه ای از ایثار و فداکاری بی نظیر زنان مسلمان ایرانی می باشد .

4-جهاد، شهادت و ایثار

الف-شهادت –آمار شهدای زن وجانباز در دوران هشت سال دفاع مقدس بیانگر حضور پر شکوه زن مجاهد مسلمان ایرانی می باشد بر اساس آمار شهدای بنیاد شهید انقلاب اسلامی تعداد 4363 نفر از زنان مجاهد ایرانی به شهادت رسیده اند همچنین بر اساس آمار اعلامی از سوی بسیج جامعه زنان کشور تعداد7000 شهید زن خون سرخ خود جهت حفظ نهال انقلاب اسلامی و دفاع از کشور ج.ا.ا جان خود را نثار کرده اند.

ب- ترویج فرهنگ شهادت - انجام فعالیتهای فرهنگی در زمینه ترویج فرهنگ سرخ شهادت عاملی مهم در مقابله با شایعات و توطئه های دشمنان داخلی وخارجی می باشد علاوه بر آنکه موجب تقویت روحیه مبارزه طلبی و آزادگی واستقامت  رزمندگان اسلام می گردد موجب ترویج ارزشها و تقویت فرهنگ ایثار وشهادت می گردد شرکت در مراسم و یادواره شهداء،دیدار با خانواده معظم شهداء،اسراء،حفظ و نشر آثار شهداء،معرفی شهداءگرانقدر انقلاب و دفاع مقدس، گوشه ای از اقدامات الگویی زنان مجاهد مسلمان ایرانی می باشد .

5- تشکیل انجمن -یکی دیگر از فعالیتهای مهم فرهنگی زنان مجاهد ایرانی تشکیل انجمن ها و تشکل های ویژه زنان می باشد تاریخچه تشکیل این انجمن ها که به دوران شکل گیری انقلاب اسلامی بر می گردد موجب تحولات عظیم در خود آگاهی و خود شناسی  زنان بویژه آگاهی آنان از حقایق و اوضاع سیاسی –اجتماعی کشور گردید در این انجمن ها زنان مسلمان ایرانی مستقیما از  پیامها و سخنان رهبر خود مطلع شده وبا انتشار و انتقال آن موج انقلاب را خروشانتر کردند امروزه نیز زنان با شرکت  در انجمن ها  علمی و دینی علاوه بر تجدید بیعت با جانشین بر حق  ولی امر مسلمین و آگاهی از وظایف و مسئولیتهای خود می آموزند چگونه  رهرو وادامه دهنده  آرمانها و اهداف امام راحل (ره)خود باشند  همچنین علاوه بر  ارتقاء علمی واطلاع از مشکلات،نیازها،موانع و چالش های موجود در حوزه زنان از طریق تعامل سازنده و تبادل آراء در جستجوی کشف و ارائه راهکار های  نوین عملی وطرح های  کاربردی هستند همچنین زنان مجاهد مسلمان ایرانی می کوشند با برقراری ارتباط مستمر و نزدیک  علمی ، فرهنگی ،دینی با دیگر زنان جهان موجب تقریب آراء و همفکری و مساعدت آنان در حل ورفع معضلات و مشکلات مربوط به زنان می گردند.از انجمن های ویژه زنان می توان به :انجمن زنان طرفدار محیط زیست و توسعه پایدار،جمعیت زنان برای مبارزه با آلودگی محیط زیست،انجمن بانوان نیکو کار کهریزک،انجمن زنان پژوهشگر مسلمان و...اشاره کرد.

فصل سوم : معرفی الگوهای اقتصادی زن مجاهد مسلمان ایرانی

توسعه کشور-یکی از اصول اولیه جهت توسعه همه جانبه و پیشرفت هر کشور بهره مندی از تمام توان واستعدادهای نیروی انسانی آن می باشد در این میان زنان بعنوان نیمی از منابع انسانی نه تنها بهره مندگان از مواهب توسعه نیستند بلکه در فرآیند توسعه به عنوان عاملان و ایجاد کنندگان آن بشمار می روند از اینرو بکار گیری مطلوب از این نیروی عظیم موجبات تحقق اهداف توسعه پایدار  را در عرصه های مختلف  فراهم می آورد . وازآنجا که زنان مبدا تداوم توسعه نسل و تامین انسانی(نهاد ریاست جمهوری،1375 ،49)و نیز محور توسعه انسانی هستند موثری در رشد وتوسعه افکار انسانی دارند(شمسی،احمد ،1375، 49)بعلاوه زنان با قناعت،رعایت اعتدال و توازن در مصرف ،ترویج الگوی مصرف صحیح ،پرهیز از اسراف وتبذیر،تجمل گرایی،موجبات هماهنگی وتناسب میان امکانات جامعه با نیازها،خواسته های افراد جامعه شده و باارتقاءرفاه عمومی ،نهایتا موجب عزت و سر افرازی جامعه اسلامی می شوند .

توسعه فردی - زنان با توسعه در ابعاد معنوی خود مانند: رشد کرامتهای اخلاقی کسب فضایل اخلاقی ،حق طلبی ،در جهت رشد و خود سازی وتوسعه فردی خود حرکت می کنند.

توسعه اجتماعی زنان –زنانی که دارای ذهنی آماده ، متخصص وتحصیل کرده اند شرایط رشد ،پرورش تعالی و حساسیت سایر زنان را فراهم می آورند (نهاد ریاست جمهوری ،1375 ،56) از سویی توجه به افزایش بهره وری نیروی کار زنان از طریق آموزش مشاغل خانگی و دیگر مشاغل درآمد زا ،کسب مهارت و تخصص لازم در حرفه مورد علاقه ،دگرگونی در باورهای زنان نسبت به توانایی های خود همگی حمایت از زنان کارآفرین وسر پرست خانوار تضمینی در جهت مشارکت سازنده افراد جامعه خواهد بود. همچنانکه تدوین قوانین موضوعه داخلی مانند : ایجاد فرصتهای شغلی مبتنی بر فرهنگ اسلامی،حق بهره مندی زنان  کارگر و استخدامی از حق بیمه،حقوق بازنشتگی،پاداش،استفاده از مرخصی های زایمان نیزدر راستای برخورداری زنان از حقوق اقتصادی مسلم آنان می باشد.

فصل چهارم :الگوهای سیاسی زن مجاهد مسلمان ایرانی

مشارکت سیاسی زنان متعهد و مجاهد ایرانی در دوران سی وپنج ساله انقلاب اسلامی معرف حضور فعال و همه جانبه آنان در سطوح مختلف سیاسی می باشد .قبل از تبیین نقش الگویی سیاسی زنان آشنایی با اصطلاحاتی همچون :مفهوم،سطوح،انواع مشارکت سیاسی لازم می نماید.

مبحث اول : مفهوم مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی مانند دیگر مفاهیم اجتماعی محل برخورد آراء و عقاید مختلف تبدیل شده است بهترین مفهوم مشارکت سیاسی عبارتست از : فرآیندی مبتنی بر حضور آگاهانه و فعال فرد بعنوان عضو جامعه و نظام در صحنه های سیاسی و اجتماعی جامعه و ایفای نقش یا نقش یا نقش های اجتماعی است بر این اساس مشارکت عملی قابل مشاهده است که بصورت داوطلبانه صورت می گیرد (یزدانی،1375 ،324)

مبحث دوم :عوامل موثر و زمینه ساز در مشارکت سیاسی

برخی از صاحبنظران معتقدند مهمترین عوامل زمینه ساز عبارتند از :1-وجود همبستگی ساختگی یا مکانیکی 2- ساخت قدرت سیاسی دو جانبه 3- آزادی اساسی در جامعه که فرصت عمل لازم برای فرد فراهم آورد4- سطح قابل قبول توسعه اقتصادی 5- تبادل منطقی اطلاعات میان قشر های گوناگون جامعه از الزامات اولیه تحقق مشارکت افراد در جوامع هستند (نگینیان،1378 ،61و63 )برخی نیز معتقدند:عوامل موثر برمشارکت سیاسی افراد را می توان ذیل محورهای ذیل مورد بررسی قرار داد:

1-علل روانشناختی –عوامل روانشناختی که به باورهاو عادتهای ذهنی افراد جامعه باز می گردد وقتی جلوه بیرونی و رفتاری پیدا می کند می تواند بر میزان چگونگی عمل مشارکت سیاسی افراد تاثیر بگذارد (اکبری،1384 ،129)که این شامل احساس شایستگی ذهنی برای فعالیت سیاسی،آگاهی نسبت به موقعیت خویش (خود شناسی)می باشد .

2- جامعه پذیری سیاسی –منظور فرآیند مستمر یادگیری است که به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با نظام سیاسی از طریق کسب اطلاعات و تجربیات به وظایف،حقوق و نقش های خویش در جامعه چی می برند.(قوام،1371 ،74)

3- آموزش –آموزش فرآیندی است که زن از طریق آن شیوه هایی را می آموزد که در اجتماع یا گروه در زمینه های سیاسی و اجتماعی فکری دارای کار کرد هستند.(نیرز،1373 ،96 )

4- فرهنگ سیاسی –در این زمینه فرهنگ سیاسی کم وبیش ترکیبی از پیشینه تاریخی نظام ارزشی و تجربه های عملی گذشته و حال و خواسته های زنان در نظام سیاسی است.(1379 ،125)

مبحث سوم: انواع مشارکت سیاسی -برخی از انواع مختلف مشارکت سیاسی عبارتند از :

1-مشارکت فعال و منفعل –مشارکت فعال در پی وجود تقاضا و حمایت از طرف شهروندان و قبول آن از طرف رژیم سیاسی است اما مشارکت منفعل از روی اجبار و الزام است .

2- مشارکت خود جوش و بر انگیخته –در این نوع مشارکت افراد به گونه ای خود جوش و با توجه به علایق خود با تشکیل انجمن،حزب یا گروه به فعالیت دست می زنند و مشارکت بر انگیخته از طرف دولتمردان حمایت می شود و به نوعی سازمان یافته و هدایت شده است .(اکبری ،1384 ،67 )

3- مشارکت مدنی  و توده ای–مشارکتی که با وجود احزاب سیاسی و نهاد مند به وقوع می پیوندد و مردم با واسطه هایی در فعالیت های سیاسی شرکت می کنند.در  مشارکت توده ای –در مشارکت توده ای افراد با هدایت دولتی به صورت توده ای شرکت می کنند.(اکبری،1384 ،70)

4- مشارکت در سطح نخبگان –این سطح مشارکت سیاسی معمولا در حیطه زنانی است که دارای تحصیلات عالی ،آگاه ،متخصص ، با علاقه وتعهد اجتماعی هستند حضور در وضعیت اخذ تصمیم برای جامعه مهترین ویژگی این سطح از مشارکت است .(مصفا،1379 ،67 )

مبحث چهارم :مشارکت سیاسی زن مجاهد مسلمان ایرانی

مشارکت سیاسی زن مجاهد مسلمان ایرانی در دو بخش کلی شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی قابل بررسی است .

الف- نقش مستقیم زن مجاهد مسلمان ایرانی در دوران انقلاب اسلامی ایران

1-در شکل گیری وپیروزی انقلاب اسلامی -زنان در طول تاریخ نه تنها مربی وپرورش دهندگان روح وجسم انسانها بوده اند بلکه الهام بخش ،نیرو دهنده و مکمل مردان نیز بوده اند شرکت مستمر و فعالانه زنان مسلمان ایرانی نیزدر شکل گیری و دوران انقلاب باعث تقویت شهامت و مقاومت جوانان و مردان گردید و حرکت انقلاب را سریعتر کرد ند رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در اینباره می فرمایند:زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکانشان نه یک جامعه بلکه جوامع به استقامت وارزشهای والای انسانی کشیده شوند.(اما م خمینی ،1369 ،127)

2-شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها-با ملاحظه مشارکت سیاسی زنان در دو دهه از انقلاب اسلامی در می یابیم زنان با حضور فعال و پر شکوه خود در راهپیمایی ها،تظاهرات،گرد همایی ها،انجمن ها، همواره در صحنه بوده و بانقش روحیه دهی و تاثیر گذاری  و الهام بخشی خود نقش موثری در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند .

3-شرکت در انتخابات –امام راحل(ره)در اینباره می فرمایند: اسلام به زنها بیشتر عنایت کرده است تا به مردها زنان حق رای دادن دارند حق انتخاب دارند .(امام خمینی ،1369 ،221)

مبحث پنجم :مشارکت سیاسی زن مجاهد مسلمان ایرانی پس از انقلاب اسلامی

ب- دوران جنگ تحمیلی

1- نقش دفاعی –رزمی - دفاع از دین اسلام و مرزو بوم کشور اسلامی  امری خطیر ووظیفه ای همگانی است تجاوز ددمنشانه  دشمن بعثی به شهر های بی دفاع مرزی علاوه بر آنکه موجب حرکت زنان ومردان غیور و شجاع سراسر کشور گردید در این میان زنان مجاهد ومسلمان در پاسخ به فرمایش امام راحل(ره)که فرمودند:هر کس می تواند به جبهه برود و هر کس نمی تواند در پشت جبهه خدمت کند با حضور مستمر و موثر خود در جبهه های نبرد حق علیه باطل در برخی مواقع در خطوط مقدم برای رفع تهاجمات و دفاع از کشور  پا به پای مردان جنگیدند واز خود رشادتها نشان دادند و در برخی مناطق نیز  با تقدیم عزیزان خود نهال اسلام را زنده نگه داشتند .از دیگر اقدامات زنان مجاهد ایرانی می توان به : نگهبانی از مقر های خواهران،مساجد محا فظت و نگهداری از مهمات جنگی و کمکهای مردمی ،پر کردن گونی های سنگر ،تهیه کوکتل مولوتوف  حضوری موثر داشتند.(نیکخواه،1374 ،181) مبارزه با ستون پنجم دشمن،زیر نظر گرفتن حرکات و شایعات دشمن ،جمع آوری اطلاعات منطقه و...اشاره کرد .

2- طراحی ماکت و کمک به ترسیم نقشه های جنگی –از دیگر اقدامات مهم زنان مجاهد مسلمان ساخت ماکتهای جنگی جهت آموزش  یا آگاهسازی رزمندگا ن اسلام، یا طراحی عملیات  و حملات نظامی می باشد این اقدامات در سرنوشت عملیات نظامی بسیار موثر بود و تعداد شهداء را به نصف می رساند.(مانی ،1376 ،159 )

3- نقش امداد رسانی – نقش الگویی زن مجاهد مسلمان ایرانی در زمینه امداد رسانی در دو بخش قابل بررسی است :

1-3- نیروی امدادی - حضور در قالب  نیروهای امداد (پرستار وبهیار) وکادر پزشکی در شهرهای جنگی و خطوط مقدم جهت درمان  و ارائه خدمات پزشکی جهت بهبود و کمک رسانی  به رزمندگا ن اسلام

2-3- راه اندازی ستادهای امداد ودرمان –راه اندازی ستادهای امداد درمان در شهر ها و تهیه اقلام دارویی (طهماسبی،1382 ،64) همچنین حضور داوطلبانه و شجاعانه زنان مجاهد ایرانی در  چادر های امداد صحرایی ،بیمارستانها ،در مانگاهها ی پشت جبهه  موجب ارتقاء روحی رزمندگان اسلام ، کاستن آمار شهادت رزمندگان می گردید در این خصوص بانوی پاسدارایلامی اکرم شنبه ای می گوید:هر گاه در محورهای عملیاتی استان ایلام عملیات صورت می گرفت معمولا تعداد مجروحین جنگی زیاد می شد بنابراین مجروحان به بیمارستانهای ایلام منتقل شدند و با ورود شان به بیمارستان بسیاری از زنان ایلامی به بیمارستانها مراجعه می کردند تا در صورت نیاز به آنان و بخصوص برای اهداء خون وشناسایی مجروحانی که از اقوامشان بود بر بالین حاضر می شدنددر عملیات 19/11/59 در منطقه عملیاتی میمک تعدادی از مجروحان جنگی بخ بیمارستانهای ایلام منتقل شدند در شرایطی که خواهران پاسدار و بسیجی ایلامی در یکی از کوه های ایلام در حال آموزش نظامی و فراگیری آموزش قطب نما در شب رزم شبانه بودند ماموریت خود را رها کرده و بر حسب نیاز به کمک و مداوای مجروحان جنگی شتافتند و نقش موثری در این زمینه ایفاءنمودند.(اکبری،1390 ،197 )

4- نقش پشتیبانی –در دوران دفاع مقدس به لحاظ وسعت حملات و طولانی بودن مدت زمان جنگ ،محاصره اقتصادی ،کاهش قیمت جهانی نفت ،مسدود شدن دارایی های ایران در بانک های خارجی ،عدم تجارب نظامی آحاد مردم وفقدان نیروی آموزش دیده مردمی ،کمبود امکانات مالی و تسلیحات جنگی محاره اقتصادی و...موجب گردید دولت ج.ا.ا با مشکلات عدیده بسیاری  روبرو گردید .زنان مجاهد مسلمان  ایرانی با درک صحیح و همه جانبه از شرایط سخت وحساس  اوضاع کشور با فداکاری  کامل و شجاعت بسیار با بهره مندی از مواهب الهی واستعدادهای ذاتی با حضور فعال وگسترده خود نقش مهمی در پشتیبانی رزمندگان اسلام داشتند از جمله اقدامات زنان مجاهد ومسلمان ایرانی می توان به :جمع آوری کمک های مردمی در مساجد و مدارس ،دسته بندی و ارسال انواع نیازهای رزمندگان ،تعمیر،تجهیز،بازسازی وسایل و البسه،پتو و وسایل زیستی رزمندگان (طهماسبی گنجور،1382 ،64)جمع آوری کمکهای مردمی  ،تهیه و بسته بندی  مواد غذایی،شستشو ملحفه و البسه رزمندگان اسلام،دوخت لباس و آماده کردن البسه کانفایی در مناطق سرد جنگی  جلو های از نقش پشتیبانی زنان مجاهد مسلمان ایرانی می باشد.

ج-دوران محاصره اقتصادی - زنان ایرانی با پیروی از دستورات اسلام مبنی بر رعایت اعتدال،صرفه جویی،قناعت،پرهیز از مصرف گرایی،تجمل گرایی، اسراف وتبذیرونیز  کم کردن خواسته ها  ، نیازهای شخصی  و صرفه جویی در مخارج زندگی ،تحمل آوارگی و مشکلات ناشی از جنگ ،زندگی در چادر وپناهگاهها ،کمک به همنوع علی رغم تمامی مشکلات وکمبودها ی موجود و...خدمات ارزنده ای  به بهبود وضعیت اقتصادی خانوار های ایرانی نمود ند در این میان زنان روستایی نیزعلاوه بر تحمل سخت شرایط  بصورت خود جوش تشکل هایی را ایجاد کرده بودند و برای پشتیبانی از جبهه ها به تهیه و تدارک مواد غذایی و پوشاک رزمندگان اسلام پرداختند.(آراء،1386 ،145)

 

بخش پنجم :نتیجه گیری

با مطالعه و بررسی حرکتهای عظیم واقدامات مهم زنان مجاهد مسلمان ایرانی در می یابیم زنان با بهره گیری از مکتب انسان ساز اسلام ،تاسی از الگوهای اسلامی وحضور پر شور وفعال و گسترده خودنقش مهمی درتحقق اهداف عالیه انسانی و آرمانهای مقدس امام راحل (ره) داشته ودارند بررسی نقش آفرینی و ملاحظه الگوهای فرهنگی مانند:نقش زنان در بیداری اسلامی ،مبارزه با تهاجم فرهنگی بیگانگان،گسترش فرهنگ عفاف وحجاب و...الگوهای اجتماعی مانند: ترویج فرهنگ شهادت وایثار،ازدواج آگاهانه،تشکیل بسیج جامعه زنان و...الگوهای سیاسی مانند نقش زنان مجاهد درشکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ، شرکت در انتخابات ،تظاهرات و راهپیمایی ها،الگوهای اقتصادی  مانند: توسعه فردی زنان ،توسعه اجتماعی و...همچنین نقش آفرینی زنان مجاهد مسلمان ایرانی در دوران جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس مانند: نقش دفاعی ،پشتیبانی،امدادرسانی،ترسیم نقشه ها ی جنگی و... نه تنها الگوی ممتاز ونمونه برای دیگر زنان مسلمان می باشدبلکه به فرموده مقام معظم رهبری(دام ظله العالی نقش آفرینی زن مجاهد مسلمان ایرانی  الگویی ثانی برای تمامی زنان جهان می باشد .

طنین یاس

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
کد امنیتی
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

SMS : 100006896436

Email : info@shakheyetoba.ir

طراحی قالب : توسط گروه نرم افزاری صددروازه