شنبه, 2 بهمن 1395 - السبت 23 ربيع الثاني 1438 - Saturday 21st January 2017

به طور متوسط هر 20 دقيقه يك مرگ ، به علت حوادث ترافيكي اتفاق مي افتد

زمانآیکون مرتب سازیارجاع دهندهکاربرعملیات
هیچ آماری در دسترس نیست.