پنجشنبه, 30 دي 1395 - الخميس 21 ربيع الثاني 1438 - Thursday 19th January 2017

حلب را هم پس گرفتیم به زودی سربازان روح الله قدس را پس میگیرد از شیاطین زمان

زمانآیکون مرتب سازیارجاع دهندهکاربرعملیات
هیچ آماری در دسترس نیست.