جشنواره ملی صنایع دستی قرآنی آیات به میزبانی سمنان برگزار می شود