نماینده مردم سمنان رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت