۶ مورد حادثه و حریق در ۷۲ ساعت گذشته در سمنان رخ داد