درباره ١٢ خانواده که ٤٠ سال است در پارک جنگلی چیتگر به حال خود رها شده‌اند